Werkwijze 

home

Door een combinatie van aanraken, gesprekken, spel- en oefenvormen, leer je zelf ontdekken hoe je situaties aanpakt en welke gedachten en gevoelens hierbij een rol spelen. Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met stress? Hoe stel je grenzen? 

Telkens worden deze ervaringen vertaald naar het dagelijks leven waardoor je ze ook beter gaat herkennen. Doordat je je steeds meer bewust wordt welke gevoelens en gedachten je gedrag bepalen, ben je ook eerder in staat andere keuzes te maken, als je dat zou willen.

(Aan)raken en (aan)geraakt worden is voor ons emotioneel welbevinden van wezenlijk belang.
Het draagt bij aan een gevoel van vertrouwen in onszelf en onze omgeving.