Relatiebegeleiding

home
 • Voel je je regelmatig onder druk staan in je relatie?
 • Voel je je vaker niet gezien of afgewezen door je partner?
 • Ervaar je een spanningsveld tussen je behoefte aan vrijheid en je gebondenheid in je relatie?
 • Voel je je regelmatig eenzaam in je relatie of heb je het gevoel er alleen voor te staan?
 • Heb je meer behoefte aan contact dan er op dit moment is?
 • Ervaar je problemen binnen de seksualiteit?
 • Zijn er regelmatig conflicten?
 • Ervaar je een problematisch spanningsveld tussen werk en privé?

Een relatie is ooit begonnen omdat die persoon de leukste, de liefste, de beste, mooiste, de.... ter wereld was. Bij problemen in de relatie lijkt het soms wel of al dat moois verdwijnt en het negatieve meer en meer de overhand krijgt.
En juist omdat je partner je zo dierbaar is, doet het gemis en het negatieve zo'n pijn. En juist omdat je partner je zo dierbaar is, is het zo de moeite waard om te proberen het positieve weer naar boven te halen.

Relatiebegeleiding is er op gericht:
 • Negatieve interactiepatronen zichtbaar te maken en te verhelderen
 • Onderliggende emoties naar boven te halen en bespreekbaar te maken
 • Je eigen behoeftes te leren kennen en uit te spreken naar elkaar
 • Het wederzijdse contact te verdiepen en de veiligheid binnen de relatie te vergroten
De begeleiding is onder andere gebaseerd op de EFT-methode (Emotional Focused Therapy)ontwikkeld door Dr. Sue Johnson.